bubble~

Ahad, 6 November 2011

Kata Adjektif

Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu
kata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit. sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, binatang, dan sebagainya.
1.       Kata adjektif juga dikenal sebagai kata sifat.
2.       Kata adjektif ialah kata yang menerangkan 

A. Jenis-jenis kata Adjektif
3.  Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat, paling, sangat, dan sebagainya yang bertugas sebagai penguat.
Contohnya; sangat cantik, amat rajin, paling tinggi, dan sebagainya.
1. Adjektif Jati
         Ia menerangkan sifat atau rupa yang jati.
          Contoh
         Buku itu berwarna biru.
          Budak kurus itu kawan saya.

2. Ajdektif Bilangan atau pecahan
         Ia menunjukkan bilangan atau pecahan.
         Contoh
          Ayah memiliki dua buah kereta.
          Saya membeli beberapa kuntum bunga.

3. Adjektif Tunjuk

         Ia menunjukkan “bagaimana” / “yang mana”
         contoh
          Baju ini mahal harganya.
 Perkara demikian jangan diulangi lagi.

4. Adjektif pencerai / pengasingan

Ia menerangkan benda yang disifatkan itu dikira satu-satu atau selonggok-selonggok.

  Contoh
   Setiap pelajar mesti berdiplin.
   Ambil barang masing-masing.
 
4.    Kata adjektif dapat dibahagikan kepada jenis-jenis yang berikut:
(a) menerangkan sifat keadaan seperti sihat dan cantik;
(b) menerangkan sifat warna seperti hitam dan hijau;
(c) menerangkan sifat ukuran seperti tebal dan besar;
(d) menerangkan sifat bentuk seperti lurus dan bujur;
(e) menerangkan sifat jarak seperti hampir dan jauh;
(f) menerangkan sifat waktu seperti lama dan awal;
(g) menerangkan sifat perasaan seperti
malu dan gembira;
(h) menerangkan sifat cara seperti lincah dan lambat;
(i) menerangkan
sifat pencaindera seperti masin dan harum.
B. Pangkat-pangkat Adjektif
1. Pangkat biasa

ia dinyatakan dengan menggunakan kata adjektif biasa.


Contoh
Baju dia cantik.
Buah betik itu manis.

2. Pangkat perbandingan
Ia merupakan perbandingan sama, lebih atau kurang.      
Contoh:

 Tenaganya sekuat Badang.
Buah jambu itu semanis gula.

3. Pangkat menyangat
Ia menerangkan adjektif yang keterlaluan seperti sangat, amat, benar-benar dan sebagainya.
Contoh
Cuaca hari ini sangat mendung.
Buah rambutan ini terlalu masak.

4. Pangkat penghabisan
Ia menerangkan adjektif paling satau penghabisan.         
Contoh
Gunung Kinabalu adalah gunung yang paling tinggi di Malaysia.
Menara KLCC bangunan yang tertinggi di Malaysia.

klick latihan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan